Δευτέρα, 14 Δεκεμβρίου 2020

 Αφήστε σε σχόλιο κάτω από αυτή την ανάρτηση την απάντηση σας για τις επιδράσεις των διαφημίσεων.

Περιμένω τα σχόλια σας 👇

Παρασκευή, 11 Δεκεμβρίου 2020

 Αφήστε σε σχόλιο κάτω από εδώ το συμπέρασμα σας.

Περιμένω το σχόλιο σας  👇

Αφήστε σε σχόλιο κάτω από εδώ το συμπέρασμα σας για την επίδραση της τηλεοπτικής διαφήμισης στην καταναλωτική συμπεριφορά των παιδιών .

Περιμένω το σχόλιο σας 👇